Elinvoimaa sähköstä.

Mieluummin omaa kuin vierasta energiaa. Suunnittelemme Alajärvelle tuulipuistoa, jolla on tärkeä tehtävä. Tuotamme suomalaisille kodeille ja teollisuudelle edullista sähköä paikallisia ihmisiä ja luontoa kunnioittaen.

9
Tuulivoimaloiden määrä (alustavasti)
50–90
Voimaloiden teho yhteensä, MW
2027
Tuotannon suunniteltu aloitus

Näin hanke etenee

2021
Hankkeen valmistelu
10/2021
Hankkeen esittely paikallisille asukkaille
05/2022
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aloitus
11/2022
YVA-ohjelma nähtävillä
11-12/2022
Kaupungin päätös käynnistää kaavoitus
11/2023
YVA-selostus
11/2023
Kaavaluonnos
YVA-selostuksen täydennys
Päivitetty kaavaluonnos
Kaavaehdotus
+ 1 vuosi (kaavoituksen valmistumisesta)
Hankkeen valmistelu rakentamisvalmiuteen
Rakennusluvat
+ 2-3 vuotta (kaavoituksen valmistumisesta)
Rakentaminen
Sähköntuotanto alkaa

Kuuntelemme ja parannamme.

Minimoimme tuulivoiman haitat ja maksimoimme hyödyt. Vastaamme puheluihin, kuuntelemme ja parannamme suunnitelmia. Te olitte täällä ensin – näin ajattelemme. Pitkä kokemus energia-alalta takaa sen, että asiat sujuvat ja työt etenevät.

Pohjan Voima sitoutuu työllistämään paikallisia yrityksiä tuulipuiston rakennusvaiheessa niin paljon kuin mahdollista. Kun sähköntuotanto on käynnistynyt, lähiseudun yrityksille on töitä tarjolla myös voimalaitosalueen kunnossapidossa.

Toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto
Pohjan Voima

lisätietoja

Tomi Mäkipelto
Toimitusjohtaja
050 370 4092
tomi.makipelto@pohjanvoima.fi

Mira Talonen
Projektipäällikkö
050 316 0148
mira.talonen@pohjanvoima.fi

Hankealueen sijainti

 

 

Hyödymme yhdessä.

Kun rakentaminen alkaa, mahdollisimman suuri osa työstä ohjataan paikallisille yrityksille. Suolasalmenharjun tuulipuisto tuottaa tuloja myös maanomistajille ja verotuloja Alajärven kaupungille pitkälle tulevaisuuteen.