19.4.2024

Asukaskysely nyt avoinna

Suolasalmenharjun tuulipuiston YVA-menettely etenee. Sen tarkoituksena on arvioida perusteellisesti hankkeen mahdollisia vaikutuksia.

Hankkeen rajausta ja voimaloiden sijoittelua on päivitetty. Hankkeesta on kehitetty aikaisemman suunnitelman rinnalle vaihtoehtoinen voimala-asettelu (VE2). Uudessa vaihtoehdossa voimalat asettuvat suppeammalle alueelle ja ovat kooltaan hieman pienempiä.

Osana YVA-selostuksen täydennystä järjestetään nyt uusi asukaskysely, jonka avulla saadaan tietoa lähialueen asukkaiden, maanomistajien ja muiden asiasta kiinnostuneiden näkemyksistä. Kysely on nyt avoinna, ja

Lue lisää
19.3.2024

Toinen vaihtoehto selvitettäväksi

Pohjan Voima on pyytänyt Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusta keskeyttämään perustellun päätelmän tekemisen Suolasalmenharjun tuulipuiston YVA-menettelyyn liittyen. Syynä on se, että suunnitelmiin on…

4.12.2023

Kutsu yrittäjille: Mitä tuulipuisto tarkoittaa paikallisille yrityksille?

Pohjan Voima suunnittelee Alajärvelle tuulipuistoa, jonka rakentaminen alkaa aikaisintaan 2025 ja rakentamisen valmistelu 2024. Tällä hetkellä hankkeen YVA-prosessi ja kaavoitus…

29.11.2023

Tervetuloa yleisötilaisuuteen 13.12.2023

Alajärven Suolasalmenharjun tuulipuistoa koskeva yleisötilaisuus pidetään keskiviikkona 13.12.2023 klo 17.00–19.00. Kahvia on tarjolla jo 16.30. Yleisötilaisuus järjestetään Alajärven kaupungintalon valtuustosalissa,…

29.11.2023

Ympäristövaikutusten arviointiselostus ja kaavaluonnos on asetettu nähtäville

Suomalainen energiayhtiö Pohjan Voima suunnittelee tuulipuiston rakentamista Suolasalmenharjun alueelle, joka sijaitsee noin 18 kilometrin päässä Alajärven keskustasta. Hankealueelle suunnitellaan enintään…

13.4.2022

Suolasalmenharjun tuulipuiston kaavoitus käynnistyy

Suomalainen energiayhtiö Pohjan Voima suunnittelee tuulipuiston rakentamista Alajärvelle. Suolasalmenharjun tuulipuiston hankealue sijaitsee noin kymmenen kilometriä Möksyn kylästä pohjoiseen. Alajärven kaupungin…

24.9.2021

Pohjan Voima aloittaa tuulipuiston hankesuunnittelun Alajärven Suolasalmenharjulle

Alueen asukkaat kutsutaan keskustelemaan projektista verkkotilaisuuteen. Suomalainen energiayhtiö Pohjan Voima suunnittelee tuulipuiston rakentamista Alajärvelle. Suolasalmenharjun tuulipuiston hankealue sijaitsee noin kymmenen…

23.9.2021

Osallistumisohjeet keskustelutilaisuuteen 4.10.

Pohjan Voima järjestää kaikille avoimen esittelytilaisuuden Suolasalmenharjun tuulivoimahankkeesta torstaina 4.10. klo 18. Tilaisuuteen voi osallistua etäyhteydellä. Osallistumisohjeet tilaisuuteen ovat alla.…